بنر تبلیغاتی فراساخت بنر تبلیغاتی فراساخت بنر تبلیغاتی فراساخت
بنر تبلیغاتی فراساخت
بنر تبلیغاتی فراساخت
بنر تبلیغاتی فراساخت

مطالب آخرین شماره فصلنامه

بررسی کیفیت خدمات مهندسی ساختمان

حامد خانجانی؛ مدیر مسئول


1400/01/01

حامد خانجانی

پایه‌های لرزان آموزش، سرمنشأ ضعف خدمات مهندسی

گفت‌وگو با حمزه شکیب؛ استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران


1400/01/01

حمزه شکیب

بایدها و نبایدهای کیفی‌سازی ساختمان

گفت‌وگو با محمدجواد ابوالفتحی؛ کارشناس نظام مهندسی ساختمان


1400/01/01

محمدجواد ابوالفتحی

نظام ساخت و ساز در تنگنای آموزش مهندسان

گزارش «فراساخت» از تبعات ضعف آموزش عالی در کشور


1400/01/01

گزارش فراساخت

نامعادله کیفیت و قیمت خدمات مهندسی

گزارش «فراساخت» از دلایل ضعف عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی


1400/01/01

گزارش فراساخت

خوب و بد آموزش در دانشگاه‌ها

تفاوت‌های مهندس شدن و مدرک گرفتن

گفت‌وگوی فراساخت با دانشجویان مهندسی


1400/01/01

گزارش فراساخت

نقدی بر نحوه ارائه خدمات مهندسی

حسین احمدی؛ معاون خدمات مهندسی نظام مهندسی ساختمان تهران


1400/01/01

حسین احمدی
یادداشت تخصصی

لزوم تشکیل نظام واحد کارشناسی در کشور

گفت‌وگو با مسعود علیزاده عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری


1400/01/01

مسعود علیزاده خرازی

انتخاب‌های جامعه، تبعات زلزله‌ها را فاجعه‌بار می‌کند

گفت‌وگو با مهدی زارع رئیس شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم


1400/01/01

دکتر مهدی زارع

اینجا فقر شهرسازی بیداد می‌کند

ناگفته‌های یک معمار از تجارب مهندسی در ایران و فرانسه

گفت‌وگو با حسن میابی معمار و شهرساز


1400/01/01

حسن میابی
فراخوان مهندس سال فراساخت

نقشینه‌های ایرانی، از گچبری‌های عصر ساسانی تا جواهرات امروزی

الهام نظری؛ مهندس معمار و طراح جواهرات


1400/01/01

الهام نظری

ضرورت استقبال از فعالیت‌های مدنی و تخصصی تشکل‌ها

گفت‌وگو با علی طبرستانی دبیر پویش جمعیت متخصصان، تولیدکنندگان و کارآفرینان تهران


1400/01/01

علی طبرستانی

شکل‌گیری اخلاق مهندسی، از آغاز تا امروز

گزارش «فراساخت» از تاریخچه اخلاق حرفه‌ای در جهان


1400/01/01

اخلاق مهندسی